Sunday, September 14, 2008

Acute Myeloid Lukemia ஒரு கையேடு பாகம் 3

AML மேல் மேல் மேல் புற்றுநோய் சில சில அணுக்களே பற்றி சிறு குறிப்புக்களை. AML காணலாம் புற்று நோய் சிலவற்றை குறிப்புக்களைகாணலாம்lymphocyte குறிப்பகளை காணலாம்தன) மாற கூடிய ரத்த அணுக்களிலேயே தோன்றுகின்றன. Lymphocytes ல் தோன்றுவன ALL(Acute Lympocytic Leukemia) என்று வேறொரு புற்று நோய் வகையாக கருதப்படுகின்றது.

AML பொதுவாக BoneMarrow என்று சொல்லப்படும் எலும்புகளின் மிருதுவான உட்பகுதியான, உடம்பில் மண்டை ஓடு, தோல் பட்டை, Pelvis முதுகெலும்பு ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஒன்றிலியே தோன்றுகிறது. அவை அங்கே தோன்றினாலும் வெகு விரைவிலேயே மூளை, விரை மற்றும் இரைப்பை ஆகிய இடங்களுக்கு பரவகூடிய்வை. பொதுவாக உடலில் வேறு உறுப்புகளில் தோன்றி BoneMarrow க்கு பரவிய புற்று நோய்களை AML வகையில் சேர்ப்பது கிடையாது.

மேல் வரை படத்தில் உள்ள ரத்த putru noi சார்ந்த silavatrai
பற்றி சிறு kurippkalai kaanalam.

சிகப்பு ரத்த அணுக்கள்:: இவை பிராண வாயு(Oxygenஐ) lungsலிருந்து உடலின் எல்லா திசுக்களுக்கும் எடுத்து சென்று, அமில வாயுவை(Carboசிகப்பு ரத்த அணுக்கள்:: இவை பிராண வாயு(Oxygenஐ) lungsலிருந்து உடலின் எல்லா திசுக்களுக்கும் எடுத்து சென்று, அமில வாயுவை(Carbon-di-oxideஐ) திரும்பவும் lungsக்கு எடுத்து செல்லும் முக்கிய பங்கு ஆற்றுகிறது. இதில் குறைபாடு, அதாவது இந்த வகை ரத்த அணுக்கள் உடலில் குறையும் பொழுது தேவையான பிராண வாயு திசுக்களுக்கு கிடைக்காததால் உடல் சோர்வு மட்ற்றும் மூச்சு வாங்குதல் ஆகிய பிரச்சனைகள் உடலில் ஏற்படுகின்றது. இதை Anaemia(ரத்த சோகை) என்று சொல்வார்கள்.Platelets:: உடலில் வெட்டு அல்லது சிராய்ப்பு ஏற்படும் பொழுது ரத்த நாளங்கலில் ஒட்டை ஏற்பட்டு ரத்தம் வெளியேரும், அதை அந்த ஒட்டைகலை அடைக்கும் பணியை செய்வது இந்த plateletகள் தான். இவை அளவு கம்மியாகும் பொழுது, CBC(Complete Blood Count) testல் இதன் அளவு ஒன்றரை லட்சத்துக்கும் குறைவாக இருந்தால் அதை Thrombocytopenia என்று குறிப்பார்கள். ரத்த நாளங்கல் அடைபடாத காரணத்தால் கட்டுகடங்காமல் ரத்தம் உடலை விட்டு வெளியேரும் அபாயம் உண்டு.

வெள்ளை ரத்த அணுக்கள்:: உடலை தாக்கும் நோய் கிருமிகளிலுருந்து தற்காத்து கொள்ள இவையே முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. மேலுள்ள விளக்க படத்தில் குறியிட்டது போல, இந்த வெள்ளை ரத்த அணுக்கள், ரத்த மரபணுவில் இருந்து பிரித்து குறிக்கப்படும் இரண்டு வகைகளான Myeloid stem Cells and Lymphoid Stem cells இரண்டு வகைகளிலும் இந்த வெள்ளை ரத்த அணுக்களை குறிக்கின்றன. இந்த இரண்டு வகைகளிலிருந்து உருவாகும் வெள்ளை அணுக்கள் முறையே Granulocytes and Lymphocytes என்று கூறப்படும். இதில் Granulocytes என்பவை microscope வழியாக பார்க்கும் பொழுது பொட்டு போன்ற உருவில் இருக்கும் அணுக்களை குறிக்கும். அந்த பொட்டின் அளவு மற்றும் நிறத்தை பொருத்து அவை மேலும் வகைப்படுத்தபடுகின்றது.

இந்த ரத்த மரபணுவிலிருந்து தோன்றும் மேல் விளக்க படத்தில் உள்ள வகை ரத்த அணுக்கள் தன் பரிணாம வளர்ச்சியில் சாதாரண இயல்பிலிருந்து மாறி Leukemia அணுக்களக மார வாய்ப்பு உள்ளது. அவை அப்படி தோன்றி அங்கேயே சாகாமல் கூடி பின் ரத்ததில் கலந்து மற்ற உடல் உறுப்பு அணுக்களில் கலந்து அவைகளையும் தன் இயல்பில் வேலை செய்ய விடாமல் செய்யும்.

ரத்த புற்று நோயின் பல வகைகளை புரிந்து கொள்ள உதவும் பொருட்டு, உடலில் ரத்த உற்பத்தி செய்யும் உருபுகளை பற்றியும், ரத்த அணுக்களின் வகைகளை பற்றியும் அறிந்து கொள்வோம்.

Childhood Cancer Awareness Day September 13th

Childhood Cancer Awareness DayBy Mommy to those Special Ks(Mommy to those Special Ks) Today, September 13th is National Childhood Cancer Awareness Day. Children all over the country are dying every day from cancer. Those that live deal with life long effects from chemo. Every day. Cancer does not discriminate against ...Life With My Special Ks - http://www.myspecialks.com/

Tuesday, September 2, 2008

Acute Myeloid Leukemia -- ஒரு கையேடு பாகம் 2

Acute Myeloid Leukemia என்பதை குறுக்கி குறியிடும் சொல்லே AML. இதில் Acute என்பது கவனிக்க பட வேண்டிய வார்த்தை. நோய்களை அதன் தீவிரமடையும் தன்மையும் அதற்காகும் கால அவகாசத்தையும் ஒட்டி Acute or Chronic illness என்று இரு வகைப் படுத்தப்படுகிறது.
Diabetes, Hyper Tension மற்றும் சில வகை புற்று நோய்கள் கூட chronic illness வகையை சார்ந்தவை என்று கூறுகின்றனர். இதன் அர்த்தம் இந்த வகை நோய்கள் உடலிலேயே சில பல வருடங்கள் தங்கி அதனால் ஏற்படுத்தக்கூடிய உடல் ரீதியான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தவல்லது. ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு அதன் விளைவாக இருதயம் மற்றும் சிறுநீரகம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் என்பது ரத்த அழுத்த நோய் தோன்றி சில/பல வருடங்களுக்கு பிறகு அவை கட்டுப்படுத்தபடாமல், கவனிக்கபடாமல் இருந்ததால் அவை உடலிலியே உறைந்து இந்த விளைவுகளை ஏற்படுத்த வல்லது.

இதற்கு மாறாக Acute வகை சார்ந்த பிரச்சனைகள் சில நாட்கள் மாதங்களிலேயே அதன் தீவிரம் அதிகரித்து உருபிகளின் செயளிழப்போ, உயிருக்கே கூட ஆபத்தோ கூடியவை. இந்த மேல் சொன்ன விளக்கங்களுக்கு இந்த ரத்த புற்று நோய் விஷயத்திலும் Acute Myeloid Leukemia and Chronic Myeloid Leukemia என்று இரு வகை உள்ளன.

இதில் Acute வகை தோன்றிய சில மாதங்கிளிலேயே கவனிக்க படா விட்டால் உயிரையே மாய்க்க வல்லது. ஆனால் சில நேரங்களில் chronic வகையோ சில நேரங்களில் நோய் தீவிரம் அடைய ஏழு எட்டு வருடங்கள் குட`ஆகலாம் என்பதால் அதை உடனே சிகிச்சை செய்து தொந்த்தரவு செய்ய வேண்டாம் என்று கூட முடிவெடுப்பது உண்டு.